Hoofdmenu

Nieuwsflits mei 2021

21-05-2021
740 keer bekeken

Terwijl de Haagse politiek druk bezig is met formeren, zit het kennisknooppunt Participatie ook niet stil!

In deze nieuwsflits lees je een terugblik op de laatste aflevering van studioP, recente en aanstaande publicaties, de masterclass over democratische vernieuwing en de kennis- en onderzoeksagenda waar het kennisknooppunt Participatie aan werkt.

StudioP

Tijdens de laatste uitzending van StudioP werd aandacht besteed aan het thema ‘voorbij verkiezingen’. De aflevering en het thema vielen samen met de Tweede Kamerverkiezingen in maart. Tijdens de uitzending gingen we in gesprek met Job Cohen, Monique Leyenaar en Yuri Veerman waarbij zij ieder vanuit een eigen invalshoek een bespiegeling gaven op het thema voorbij verkiezingen. Uiteraard gingen we ook de straat op om te horen hoe men daar dacht over burgerbetrokkenheid en verkiezingen. Nieuwsgierig geworden naar deze aflevering? Kijk de uitzending dan hier terug!

In juni staat er weer een nieuwe aflevering op het programma van StudioP. De uitzending zal geheel in het teken staan van open overheid. Gelet op de huidige gesprekken over openheid en transparantie een zeer actueel thema en interessant voor iedereen die hier in zijn/haar dagelijkse participatiewerk mee te maken heeft. De exacte datum van de uitzending maken we op korte termijn bekend via de website van het kennisknooppunt Participatie.

Publicaties

Regelmatig publiceert het kennisknooppunt Participatie een snelstudie of handreiking over een belangrijk onderwerp in het participatiedomein. Hiermee haalt de participatieprofessional, beleidsmedewerker of andere geïnteresseerde op snelle wijze kennis en praktische handvatten binnen.

Nieuw op de website

De volgende publicaties zijn recent verschenen of op zeer korte termijn gepubliceerd:

 • Handreiking #8 De rol van politici en bestuurders in participatie
  Deze handreiking gaat in op praktische handvatten voor het betrekken van politici en bestuurders in participatieprocessen.
 • Snelstudie #4 rechtvaardigheid
  Deze snelstudie gaat over rechtvaardigheid in relatie tot participatie. Wat is rechtvaardigheid? En wanneer vinden betrokkenen bij de participatieproces iets rechtvaardig?
 • Snelstudie #5 deliberatieve democratie
  Deze snelstudie gaat over deliberatieve democratie, [[eventueel schrappen indien te lang: een stroming in de politieke theorie die ervan uitgaat dat politieke beslissingen tot stand zouden moeten komen door een geïnformeerd debat tussen burgers./schrappen] Welke vormen van deliberatieve democratie zijn er? En waarom is deliberatieve democratie belangrijk voor een participatie-professional?

Pssst: heb je onze eerder verschenen Snelstudie #3 Participatie en inclusiviteit en onze Handreiking #7 Succesvol online stakeholdersoverleg ook al gelezen?

Binnenkort op de website

In de maanden mei en juni plaatsen we de volgende publicaties:

 • Snelstudie legitimiteit
  Legitimiteit en participatie houden nauw samen. Maar als een participatieproces in de ogen van participanten legitiem is, wordt de uitkomst van dat proces dan ook als legitiem beschouwd?  Deze en andere vragen komen aan de orde in deze snelstudie.
 • Snelstudie polarisatie
  Deze snelstudie gaat over polarisatie in relatie tot participatie. [eventueel schrappen: Polarisatie is een proces waarbij tegenstellingen en spanningen tussen groepen versterkt worden./schrappen] Participatie is erop gericht om groepen en individuen juist met elkaar te verbinden en zo de polarisatie te verminderen. Welke handvatten heeft een participatieprofessional?
 • Snelstudie Overheidsrollen bij samenwerking in de actieve samenleving
  Deze snelstudie geeft een toelichting op de rollen van de overheid in de actieve samenleving. Dit gebeurt primair aan de hand van een model van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. In de snelstudie wordt relatie gelegd tussen overheidsrollen, participatie en het beleidsproces.
 • Snelstudie succesfactoren voor participatie
  Deze snelstudie gaat in op ontwerpcriteria en succesfactoren voor een kwalitatief goed, en succesvol participatieproces.

Masterclass Job Cohen en Frits Lintmeijer: De wet van de vernieuwing

Met de deur dicht denk je op jezelf, zie je minder, sta je alleen. Samen denk je in dialoog, kijk je verder, heeft de ander invloed. Dingen lopen anders en plannen wijzigen zodra je luistert, in gesprek gaat en samen optrekt. Dit is de kern van de wet van de vernieuwing.

Samen met Job Cohen en Frits Lintmeijer gaan we dieper in op een specifieke vorm van vernieuwing, namelijk het concept democratische vernieuwing en andere vormen van participatie en samenwerking dan de traditionele samenwerkings- en participatievormen die we al kennen en veelvuldig toepassen.

Met Frits Lintmeijer gaan we dieper in op het fenomeen burgerfora en de motie die hij hierover indiende in zijn tijd als Eerstekamerlid. En met Job Cohen reflecteren we op hoe zich dit verhoudt tot de ervaringen die dhr. Cohen zelf heeft, bijvoorbeeld op het vlak van de G1000.

Tijdens deze masterclass is er verder ruim gelegenheid om met dhr. Lintmeijer, dhr. Cohen en met elkaar in gesprek te gaan over de verschillende vormen van (democratische) vernieuwing en hoe dit zich verhoudt tot ons dagelijkse werk.

Deze masterclass vindt plaats op 7 juni van 15:30-17:00 via webex. Aanmelden kan via deze link. Een dag voor de masterclass ontvangt u per mail de gegevens om deel te nemen.

Kennis- en onderzoeksagenda

Het kennisknooppunt Participatie heeft samen met haar expertisegroep een eerste versie van een onderzoeksagenda opgesteld. Deze onderzoeksagenda heeft als doel om de wetenschappelijke kennisbasis over participatie verder te versterken en daarmee het vakgebied participatie verder te ontwikkelen. Het gaat daarbij om toegepast onderzoek dat voor een grote groep participatie-professionals relevant is. De onderzoeksagenda bestaat vooralsnog uit vijf onderzoeksvragen die betrekking hebben op verschillende fasen en aspecten van participatie.

Het doel voor 2021 is drieledig:

 1. Één tot drie van de vragen worden uitgevoerd door kleine groepjes onderzoekers van hogescholen, universiteiten, planbureaus of andere kennisinstellingen. Welke van de vijf vragen precies onderzocht gaan worden zal in overleg met onderzoekers worden bepaald.
 2. Samen met onderzoekers de vragen die in 2021 niet worden onderzocht kritisch te beoordelen en vervolgens te aan te scherpen, te schrappen of aan te vullen met nieuwe vragen.
 3. Met dit proces een beter overzicht krijgen wie zich in Nederland zich bezighoudt met onderzoek op het gebied van participatie.

Momenteel is kennisknooppunt in gesprek met verschillende onderzoeks- en kennisstellingen over de uitvoering van de onderzoeksagenda. Ben je een onderzoeker op het gebied van participatie en wil je ook een bijdrage leveren, weet je anderen die dat zouden willen doen of ben je nieuwsgierig naar het vervolg? Laat het ons weten door een berichtje te sturen via onze website.

Ook als je in de praktijk aanloopt tegen een kennisvraag of interessante casuïstiek hebt voor onderzoek kun je contact met ons opnemen.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen