Hoofdmenu

Voorlopige resultaten enquête netwerkbijeenkomst participatie

19-04-2022
957 keer bekeken

In maart-april 2022 heeft het kennisknooppunt participatie een online-enquête ingezet om de behoeften en wensen voor een netwerkbijeenkomst participatie te inventariseren.

Het doel van deze bijeenkomst zou zijn om huidig en toekomstig praktijkgericht onderzoek en de alledaagse participatiepraktijk beter met elkaar te verbinden en om het landelijk netwerk van participatieprofessionals te versterken.

Hier vindt u de rapportage waarin de achtergrond, methode en tussentijdse resultaten van de enquête worden gepresenteerd. Verder wordt toegelicht hoe deze tussentijdse resultaten worden geïnterpreteerd en wat de vervolgacties van het kennisknooppunt zijn.

Mocht u de enquête nog niet hebben ingevuld, dan kan dit alsnog via de onderstaande link.  We nemen uw mening mee in de eindrapportage over deze enquête.

Klik hier om de vragenlijst te openen

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen