Hoofdmenu

Groen licht voor participatiebijeenkomst met praktijk en onderzoeksprofessionals

20-06-2022
1020 keer bekeken

Het Kennisknooppunt participatie heeft via een online enquête inzicht gekregen in de behoeften en wensen voor een netwerkbijeenkomst participatie waarin onderzoek en praktijk elkaar ontmoeten.

Onderstaand ziet u de belangrijkste resultaten wat betreft behoefte onder potentiële deelnemers, thema’s en rollen. Het kennisknooppunt participatie streefde ernaar om deze bijeenkomst te organiseren in het najaar van 2022; door diverse redenen is echter besloten om deze in het voorjaar van 2023 ter houden. Hiervoor wordt samenwerking verkend met nog één ander ministerie, een universiteit en een hogeschool. De online enquête is in totaal door 95 respondenten ingevuld.


Stelling: Ik heb behoefte aan een netwerkbijeenkomst participatie, waarbij onderzoek en praktijk gezamenlijk vraagstukken in het participatiedomein agenderen

Het totaal van respondenten gaven de onderstaande antwoorden op de stelling:

 • 33% helemaal eens
 • 50% eens
 • 13% neutraal
 • 2% oneens
 • 2% helemaal oneens

Visualisatie van de eerder genoemde resultaten

 

Vraag: Wat zijn redenen voor u om deel te nemen aan een netwerkbijeenkomst?

Bij deze vraag was het mogelijk meerdere antwoorden te kiezen. Het totaal van respondenten gaven de onderstaande antwoorden op de vraag:

 • 2 antwoorden: Ik zie onvoldoende nut of noodzaak voor een netwerkbijeenkomst
 • 39 antwoorden: Ik wil meewerken aan het ontwikkelen van het vak participatie, bijvoorbeeld door de opleidingsmogelijkheden te ontwikkelen
 • 49 antwoorden: Ik wil meewerken aan het opbouwen van een landelijk netwerk van participatieprofessionals
 • 35 antwoorden: Ik wil graag vanuit de praktijk vragen, dilemma’s of kwesties inbrengen en nagaan of die onderzocht moeten of kunnen worden
 • 68 antwoorden: Ik wil graag kennisnemen van nieuwe methoden, theorieën of praktische handvatten.
 • 26 antwoorden: Ik wil graag nieuwe vaardigheden opdoen (via o.a. workshops)
 • 20 antwoorden: Ik wil graag resultaten van mijn onderzoek kunnen presenteren
 • 55 antwoorden: Ik wil graag in contact komen met professionals die veel praktijkervaring hebben
 • 27 antwoorden: Ik wil graag in contact komen met onderzoekers

Vraag: Op welke wijze zou u willen bijdragen aan deze netwerkbijeenkomst?

Bij deze vraag was het mogelijk meerdere antwoorden te kiezen. Het totaal van respondenten gaven de onderstaande antwoorden op de vraag:

 • 33 antwoorden: Spreker
 • 19 antwoorden: Medeorganisator
 • 0 antwoorden: Financieel
 • 1 antwoord: Facilitair
 • 84 antwoorden: Deelnemer

Visualisatie van de eerder genoemde resultaten

 

Vraag: Wat vindt u op de netwerkbijeenkomst belangrijke onderdelen?

Bij deze vraag was het mogelijk meerdere antwoorden te kiezen. Het totaal van respondenten gaven de onderstaande antwoorden op de vraag:

 • 61 antwoorden: Voldoende kennisoverdracht onderzoek en praktijk
 • 49 antwoorden: Plenair deel met presentaties en interessante sprekers uit het participatiedomein
 • 39 antwoorden: Georganiseerde activiteiten die het netwerken ondersteunen
 • 68 antwoorden: Genoeg tijd voor diepgang in de thema’s en onderwerpen
 • 33 antwoorden: Genoeg tijd om te netwerken

Bekijk de volledige rapportage met daarin alle resultaten en vervolgstappen. Zodra de datum en locatie van de bijeenkomst bekend is zal dit via de nieuwsbrief, de sociale media kanalen en de website bekend worden gemaakt.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen