Hoofdmenu

Dialoog op dinsdag over Digitale participatie

30-06-2022
926 keer bekeken

In de interactieve webinars genaamd "Dialoog op dinsdag" gaan we met deskundigen in gesprek over participatie. Hierbij houden we altijd in het achterhoofd de vraag: "wat kan ik hier morgen concreet mee doen?". De volgende Dialoog op dinsdag is op 6 september van 16:00 tot 17:00.

Tijdens dit webinar deelt Christine Bleijenberg haar bevindingen uit het essay die zij in opdracht van het Kennisknooppunt Participatie heeft geschreven. Het essay levert een bijdrage aan het actualiseren van onze kennisagenda, als het gaat om digitale participatie. De kennisagenda beoogt onderzoeks- en ontwikkelvragen te identificeren die belangrijk zijn voor de doorontwikkeling van digitale participatie.

Na het uitbreken van de Covid-19 pandemie heeft digitale participatie een grote vlucht genomen. Noodgedwongen vond er een verschuiving plaats van offline naar online burgerparticipatie. Hierdoor is er de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met digitale participatie.

De verwachting is dat nu er weer van alles mogelijk is er vaker gebruik gemaakt zal blijven worden van online participatievormen en - instrumenten. In de toekomst zullen participatiestrategieën worden ontwikkeld waarin online en offline instrumenten afwisselend en in onderlinge samenhang worden ingezet. Deze geïntegreerde inzet roept vragen op over de doorontwikkeling van digitale participatie.

Hoe kunnen professionals op basis van de ervaringen met digitale participatie de afgelopen jaren de mogelijkheden hiervan in de toekomst beter benutten? En hoe kan er op basis van de ervaring die is opgedaan mede richting worden gegeven aan de doorontwikkeling van digitale tools? Belangrijke vragen die centraal staan tijdens de Dialoog op Dinsdag.

Over Christine Bleijenberg

Christine Bleijenberg (Associate lector Urban Governance) is in het voorjaar van 2021 gepromoveerd op een onderzoek naar de betekenis van gesprekken voor het verloop en de uitkomsten van lokale participatieprocessen. Voordat ze als PhD-onderzoeker begon, heeft ze lange tijd in verschillende (leidinggevende) rollen in de praktijk gewerkt aan de relatie tussen burgers en de overheid.

In haar onderzoek hanteert Christine een communicatief perspectief op governance vraagstukken. Ze doet onderzoek naar de – offline en online – interacties tussen burgers, ambtenaren en bestuurders én in eigen kring.

De focus in haar onderzoek ligt op het vergroten van de effectiviteit van online en/of offline vormen van participatie, de aansluiting tussen de participatieve en representatieve democratie, en de verbinding tussen door de overheid en door burgers geïnitieerde participatie.

Wil je nog aanmelden voor deze sessie? Stuur dan een e-mail naar kennisknooppuntparticipatie@minienw.nl.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen