Hoofdmenu

Dialoog op dinsdag over de Agenda Digitale grondrechten en Ethiek

06-02-2023
842 keer bekeken

In de interactieve webinars genaamd "Dialoog op dinsdag" gaan we met deskundigen in gesprek over participatie. Hierbij houden we altijd in het achterhoofd de vraag: "wat kan ik hier morgen concreet mee doen?". De volgende Dialoog op dinsdag is op 28 februari van 16:00 tot 17:00.

De aankomende ‘Dialoog op dinsdag’ is een samenwerking tussen het Kennisknooppunt Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en het rijksbrede programma Dialoog en Ethiek. David van den Berg is onze gast. David is senior beleidsmedewerker bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en neemt ons mee in de agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022 – 2026.

Verschillende publieke waarden en principes komen op spanning te staan bij het gebruik van digitale technologie (VNG).

Toonaangevende instituten waarschuwen dat ontwikkelingen op het gebied van digitalisering de verhoudingen in onze samenleving fundamenteel veranderen – en in toenemende mate in disbalans brengen. Met de Agenda Digitale Grondrechten en Ethiek 2022-2026 leggen gemeenten gezamenlijk hun ambities vast voor wat betreft het beschermen van grondrechten en het borgen van publieke waarden in de informatiesamenleving. Deze agenda vormt het fundament om de komende jaren te werken aan het beschermen van grondrechten en het borgen van publieke waarden bij de inzet van digitale technologieën.

Door het belang van publieke waarden en digitale ethiek uit te dragen, kennis en ervaringen te delen, dragen we bij aan het bestuurlijk bewustzijn op deze thema’s. Hierdoor wordt het gesprek over ethiek genormaliseerd. Dit bewustzijn vergroten is alleen effectief als je het samen doet.

We leven in de informatiesamenleving en haar vorm is in constante doorontwikkeling. Inwoner, overheid en markt bedienen zich van nieuwe digitale technologieën die de wijze waarop wij met elkaar interacteren op een fundamentele manier veranderen. Participatieprofessionals weten als geen ander hoe op dit punt veel is veranderd en nog steeds verandert. Een veelgehoorde leus is: technologie is niet neutraal. Technologie wordt immers ontwikkeld, in die ontwikkelingen worden afwegingen en keuzes gemaakt, en daaruit volgen uitkomsten waarbij niet iedereen altijd precies evenveel belang heeft. Daarom is het aan de overheid om de belangen van inwoners te beschermen en publieke waarden te borgen bij de inzet van zulke nieuwe technologieën.

Dit webinar heeft als doel rijksambtenaren die in hun werk met participatie en/of ethiek te maken hebben op inspirerende wijze kennis te laten nemen van de drie handelingsperspectieven die de agenda biedt.

Aanmelden

Wanneer: dinsdag 28 februari 2023
Tijdstip: van 16:00 tot 17:00
Waar: digitaal via Webex

Meld je aan voor het webinar

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen