Hoofdmenu

Ontvang €15.000,- voor participatie onderzoek!

24-04-2023
1369 keer bekeken

Mede namens de Hanzehogeschool Groningen, De Erasmus Universiteit Rotterdam en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties reikt het Kennisknooppunt Participatie drie onderzoeksvouchers voor participatie onderzoek uit, met ieder een waarde van €15.000,- .

Op 2 februari 2023 vond de POP1-bijeenkomst plaats, waar participatieprofessionals vanuit universiteiten, hogescholen, overheden, adviesbureaus en andere partijen samen kwamen voor ontmoeting en uitwisseling van kennis en ervaringen op het gebied van participatie. Zo’n 100 deelnemers waren aanwezig tijdens het plenaire gesprek over lokaal initiatief, kritieke momenten in participatieprocessen, de rol van bestuurders en conflict. Klik hier voor de volledige verslaglegging van de bijeenkomst. Het verslag bevat een samenvatting, verslag van het plenaire gedeelte en van de workshops in ronde één en twee.

Onderzoeksvouchers

Tijdens de POP1-bijeenkomst, en vooruitlopend op de actualisering van de kennisagenda, is aangekondigd dat er drie onderzoeksvouchers beschikking worden gesteld, elk met een waarde van €15.000,-. Het doel van deze vouchers is om (praktijk)onderzoek naar participatieonderwerpen niet alleen te agenderen maar ook te laten uitvoeren. Meer informatie over het doel, de voorwaarden en het toekenningsproces voor de onderzoeksvouchers.

 Aanvraagformulier 

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen