Hoofdmenu

Onthulling & lancering Canon van Participatie

13-10-2023
570 keer bekeken

Vandaag vond de lancering plaats van de Canon van Participatie! De Canon toont de ontwikkeling van participatie in 27 illustratieve en soms iconische verhalen. Beginnend in 1255, laat de Canon zien hoe participatie als rode draad door onze politiek-bestuurlijke geschiedenis loopt.

De Canon is voor starters én experts die (semi)professioneel bezig zijn met participatie. De Canon biedt praktische en theoretische inspiratie en geeft context bij het participatievak. Bekijk hier de Canon van Participatie.

De Canon van Participatie zoekt aansluiting bij de context waarin participatieprofessionals nu werken: hierbij wordt vanuit een overheidsbril gekeken. Het is dus geen volmaakt en uitputtend overzicht van onze participatiegeschiedenis.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen