Hoofdmenu

Presentatie | Landelijke kennisagenda participatie | Ben jij er bij?

05-12-2023
565 keer bekeken

Op 11 januari 2024 (om 17:00) presenteert het Kennisknooppunt Participatie, mede namens Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, De Hanze Hogeschool en de Erasmus Universiteit, de nieuwe landelijke kennisagenda participatie.

Datum en locatie

11-01-2024 om 17:00 tot en met 18:30 bij het Nationaal Archief ( Prins Willem Alexanderhof 20, Den Haag, Zuid-Holland, NL, 2595 BE)

Aanmelden voor deze presentatie is niet nodig

De kennisagenda 2024 inventariseert actuele kennis en onderzoeksonderwerpen op het gebied van participatie. Met deze agenda willen de genoemde partijen nieuw praktisch onderzoek stimuleren én de praktijk en wetenschap sterker met elkaar verbinden.

Bijwonen? We zien je graag op 11 januari in het Nationaal Archief (Den Haag). Aansluitend is er een netwerkborrel. Aanmelden is niet nodig! De Kennisagenda is één van de acties uit het Actieplan Open Overheid (Actielijn 16). Daarom gebeurt de lancering op 11 januari 2024 tijdens een Open Donderdag, een initiatief van de Regeringscommissaris Informatiehuishouding.

Over de Kennisagenda

De eerste landelijke kennisagenda participatie werd in 2021 gepubliceerd. Sindsdien heeft de ontwikkeling van participatiekennis en -ervaring niet stilgelegen. Dit heeft geleid tot nieuwe inzichten over het samenwerken tussen de overheid en bewoners. Ook zijn nieuwe onderwerpen en thema’s geformuleerd door in gesprek te gaan met verschillende onderzoeksorganisaties, kennisinstellingen en praktijkprofessionals in gesprek te gaan over de actuele ontwikkelingen in het vakgebied participatie. Dit heeft geleid tot de kennisagenda 2024. Met deze kennisagenda wil het netwerk van praktijkprofessionals en onderzoekers bijdragen tot een betere samenwerking tussen overheden en burgers.

Lees meer over de kennisagenda 2024

Over het Actieplan Open Overheid

Het vijfde Actieplan Open Overheid heeft het thema ‘Open voor iedereen’. Nederland maakt dit actieplan in het kader van het lidmaatschap aan het Open Government Partnership. Het is een ambitieus plan dat zich richt op het bevorderen van een open en responsieve overheid en het verbeteren van de informatierelatie tussen overheid en inwoners. Het Actieplan Open Overheid bevat 17 actiepunten verdeeld over zeven thema’s, gericht op onder andere het actief verzamelen van ideeën van burgers, het beter voldoen aan de informatiebehoefte van verschillende doelgroepen en het stimuleren van een cultuuromslag naar meer openheid binnen overheidsorganisaties.

Lees meer over Actieplan Open Overheid 2023-2027

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen