Hoofdmenu

Janneke de Jong

Janneke de Jong is plv. directeur Participatie en geeft sturing aan het team van participatieadviseurs, het team Kennisknooppunt en het team Versterking Vakmanschap voor de Energieke samenleving. Hiervoor was zij Projectleider Omgevingsmanagement (Programma Eenvoudig Beter) en Directiesecretaris ...

Janneke de Jong is plv. directeur Participatie en geeft sturing aan het team van participatieadviseurs, het team Kennisknooppunt en het team Versterking Vakmanschap voor de Energieke samenleving. Hiervoor was zij Projectleider Omgevingsmanagement (Programma Eenvoudig Beter) en Directiesecretaris bij het programma Leefomgevingskwaliteit. Bij het voormalige ministerie VROM was Janneke Strategisch Adviseur, Projectleider Duurzaam hout en Beleids-medewerker Duurzaam Produceren. Bij het ministerie van Financiën was zij beleidsmedewerker bij de directie Begrotingszaken.

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen