Hoofdmenu

Expertisegroep participatie

De expertisegroep begeleidt het kennisknooppunt Participatie bij het actief (door)ontwikkelen van het vakgebied participatie.

De expertisegroep Participatie bestaat uit tien deskundigen op het gebied van Participatie. Zij zijn zowel afkomstig uit de praktijk als uit de wetenschap. De expertisegroep staat onder regie van de directeur Participatie, Erik Pool.

De agenda van de expertisegroep bestaat voor de periode 2020-2021 uit drie hoofdzaken:

 • Het opstellen van een agenda voor toegepast onderzoek
 • Het ontwikkelen van een curriculum voor participatieprofessionals
 • Het faciliteren van het leren in de praktijk
 

 


 

Leden van de expertisegroep


 • Dr. M.J. (Merlijn) van Hulst heeft cultuurantropologie gestudeerd en is gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit over bestuurscultuur in Nederlandse gemeenten. Momenteel is hij universitair hoofddocent aan Tilburg University en doet hij onderzoek naar ‘best persons’ in aandacht wijken ... Lees meer over Merlijn van Hulst

 • Dr. José Nederhand heeft bestuurskunde en sociologie gestudeerd en heeft haar promotieonderzoek geschreven over het sturen van zelforganisatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Momenteel is ze werkzaam als universitair docent aan de Erasmus ... Lees meer over José Nederhand

 • Hans Brouwer is als ecoloog afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is sindsdien werkzaam geweest bij Staatsbosbeheer, Universiteit Leiden, Wereldnatuurfonds en Vrije Universiteit, alvorens in 1996 in dienst te treden bij Rijkswaterstaat. Hij heeft managementrollen vervuld in ... Lees meer over Hans Brouwer

 • Jornt van Zuylen heeft Werktuigbouwkunde gestudeerd aan Universiteit Twente. Na zijn studie heeft hij verschillende functies binnen de lokale en Rijksoverheid bekleed, waaronder aanjager burgerparticipatie en verkenner doe-democratie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en ... Lees meer over Jornt van Zuylen

 • Janneke de Jong is plv. directeur Participatie en geeft sturing aan het team van participatieadviseurs, het team Kennisknooppunt en het team Versterking Vakmanschap voor de Energieke samenleving. Hiervoor was zij Projectleider Omgevingsmanagement (Programma Eenvoudig Beter) en Directiesecretaris ... Lees meer over Janneke de Jong

 • Erik Pool is sinds 1 mei 2015 directeur Participatie bij IenW en Algemeen Secretaris van het OFL. Van 2003 tot 2009 was Erik bij DG Water programmamanager Kennis, Innovatie en Strategie. Erik koos in 2003 voor het Rijk, na een gevarieerde loopbaan als journalist, voorlichter en ... Lees meer over Erik Pool

 • Thijs van Mierlo studeerde Algemene Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Utrecht. Momenteel is Thijs directeur van het Landelijk Samenwerkingsverband van Actieve bewoners (LSA). Het LSA is een sterk landelijk netwerk van actieve bewonersgroepen, zoals bewonersorganisaties, buurthuizen in ... Lees meer over Thijs van Mierlo

 • Peter van Rooy is al ruim 30 zelfstandig ondernemer in de publieke sector. Gebiedsontwikkeling, zelforganisatie en overheidsparticipatie lopen als rode draad door zijn professionele loopbaan. Hij is gepromoveerd aan de TU Delft met participatie als onderwerp, schreef mee aan een nota voor BZK en ... Lees meer over Peter van Rooy

 • Martine de Jong is senior Adviseur Samenwerken bij Twynstra Gudde. Zij adviseert en begeleidt partijen gericht op een ambitie voor de toekomst in combinatie met een nieuwe werkwijze om beter samen te werken. De laatste jaren zijn haar opdrachten steeds meer gericht op een netwerkende en lerende ... Lees meer over Martine de Jong

  Cookie-instellingen