Hoofdmenu

Participatie bijeenkomst: Onderzoek & Praktijk

06-12-2022
1165 keer bekeken

Het Kennisknooppunt Participatie organiseerde samen met de: Erasmus Universiteit Rotterdam, Hanzehogeschool Groningen, Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, een eerste participatie bijeenkomst Onderzoek & Praktijk (POP1).

De bijeenkomst vond plaats op 2 februari 2023, van 12:00 tot 17:00 uur in Maarssen (bij Utrecht-stad). Het doel van deze bijeenkomst was om participatieprofessionals uit onderzoek en praktijk samen te brengen om een netwerk te vormen waar we state-of-the-art inzichten met elkaar kunnen delen. De gedeelde wensen, behoeften, mogelijkheden en inzichten uit zowel onderzoek en praktijk worden achteraf gebruikt om participatieonderwerpen in de Nederlandse praktijk te agenderen in de kennisagenda.

Het thema van de POP1-bijeenkomst is ‘Participatie met oog voor verschil’. Relevante onderwerpen als maatwerk, representativiteit en inclusiviteit kwamen aan bod komen tijdens de plenaire sessie en de aansluitende workshoprondes. De combinatie van onderzoek en praktijk loopt als een rode draad door de bijeenkomst.

De uitkomsten van de POP1 bijeenkomst zijn vastgelegd in een verslag dat te vinden is op deze webpagina.

Voor vragen kunt u contact opnemen per e-mail met felix.wolf@minienw.nl.

Logo's van de erasmus universiteit rotterdam, de hanzehogeschool groningen, het ministerie van binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties, het ministerie van infrastructuur en waterstaat

Afbeeldingen

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen