Hoofdmenu

Weerstand tegen transities en de rol van participatie – een verkennend onderzoek

De komende jaren gaat er veel veranderen in Nederland op onder meer het gebied van energie, landbouw en transport. Sommige veranderingen worden nu al zichtbaar en daarmee nemen ook weerstanden tegen deze transities toe.

Dit rapport bespreekt de resultaten van een verkennend onderzoek naar weerstanden tegen transities naar een duurzamere samenleving en de rol die participatie daarbij kan spelen. De eerste vraag die in het rapport gesteld wordt is wat de stand van kennis is op het gebied van weerstanden en de rol van participatie. Uit het onderzoek blijkt dat er al veel kennis over dit onderwerp bestaat, maar dat een bruikbare synthese van deze kennis ontbreekt. Een tweede vraag die in het rapport beantwoord wordt is aan welke kennis over weerstand in relatie tot participatie er in de praktijk behoefte is. Gesprekken met participatieprofessionals en andere experts wijzen uit dat er bij hen vooral behoefte is aan praktische kennis, tips en voorbeelden van hoe er op verschillende plekken is omgegaan met weerstanden in de praktijk en wat de effecten daarvan waren. Ook blijkt uit het onderzoek dat er behoefte is aan nieuwe competenties bij professionals voor het omgaan met weerstanden, dat samenhangen en onderliggende trends bij het ontstaan van weerstanden duidelijker moeten worden en dat er een diversiteit aan middelen nodig is om met weerstanden om te kunnen gaan.

Op basis hiervan stelt het rapport een aantal mogelijkheden voor vervolgonderzoek voor, waaronder het verbinden van verschillende kennisgebieden over weerstanden, het volgen en analyseren van voorbeelden van participatie in de praktijk (‘casestudies’) en het inventariseren en (mede) vormgeven van participatieopleidingen.

Bekijk of download het rapport:

Bekijk    Download  

Het rapport sluit onder meer aan bij de snelstudie polarisatie en bij een lopende, verkennende studie naar de relatie tussen participatie en het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur.

Cookie-instellingen