Hoofdmenu

Special afscheid OFL-voorzitters

OFL-voorzitters: Jacques Wallage, Job Cohen en Pieter Jan Biesheuvel nemen afscheid. Om het bijzondere verbindende werk van hen voor het voetlicht te brengen, stond studioP op 25 november 2020 tussen 16:00-17:00 in het teken van dit afscheid. Tijdens de uitzending waren de oud-voorzitters, het nieuwe voorzittersgilde van het OFL en nauw betrokken stakeholders te gast.

Thema

De afscheidnemende voorzitters hebben hun ‘roots’ voornamelijk in een periode dat het ‘poldermodel’ een dominante samenwerkingswijze was. Is deze manier van samenwerken nog van deze tijd en wat is er nodig om de verbinding met de samenleving te behouden? Samen met betrokken stakeholders gaan de voorzitters in gesprek over hun ervaringen met Polderen in tijden van polarisatie, waarin samenwerkprojecten als het Noordzeeoverleg en de Commissie Geurhinder worden uitgelicht. En we kijken met elkaar vooruit hoe we hiervan kunnen leren.

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) brengt als onafhankelijk platform de verbinding en samenwerking verder tussen de rijksoverheid en burgers, bedrijven en andere maatschappelijke organisaties. Dit doet het OFL door nieuwe manieren van samenwerking en bestuur te ontwerpen en toe te passen op nationale opgaven in de fysieke leefomgeving, de omgeving waar we wonen, werken, reizen en recreëren. Meer informatie vindt u op www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl.

Bekijk de uitzending op YouTube

Tafelgesprek met de vertrekkende OFL-voorzitter Jacques Wallage. Aan tafel zit een van de betrokken stakeholders bij het Noordzeeoverleg, Floris van Hest (directeur Stichting de Noordzee). Jacques Wallage was de voorzitter bij dit overleg. Zij hebben het onder andere over ‘De veranderende verhouding tussen stakeholders’.

Bekijk dit deel van de uitzending

Tafelgesprek met de vertrekkende OFL-voorzitter Job Cohen. In de studio was bij dit gesprek ook Daan Roovers (denker des vaderlands) aanwezig. Zij praten onder andere over hoe je filosofie kunt gebruiken voor het publieke debat en over polderen ‘in de goede zin van het woord’.

Bekijk dit deel van de uitzending

Tafelgesprek met de vertrekkende Pieter Jan Biesheuvel. In de studio was Geert Verstegen aanwezig, een bewoner en ervaringsdeskundige met geuroverlast. Frank Groothuijse, commissielid van de door Pieter Jan voorgezeten Commissie Geurhinder. Gedrieën bespreken zij over deze commissie Geurhinder, het wantrouwen richting de overheid en waarom het gewaardeerd werd dat commissieleden ter plaatse kwamen kijken.

Bekijk dit deel van de uitzending

Tafelgesprek met OFL-voorzitters Marleen Stikker & Wobine Buijs, en Algemeen Secretaris van het OFL, Erik Pool, waarin  De drie nieuwe OFL-voorzitters, Johan van de Gronden, Johan Remkes en Jeroen de Haas zich voorstellen. Bovendien gaat het over de rol van het Overlegorgaan en hoe via een ontwerpproces je kunt voorkomen dat ‘de hakken in het zand gaan’.

Bekijk dit deel van de uitzending

Cookie-instellingen