Hoofdmenu

Participatiepraat | Werken aan vertrouwen

Job Cohen en Maaike de Beer hebben gewerkt aan het project Houtrook en Gezondheid namens het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. Job was één van de onafhankelijke voorzitters en Maaike is secretaris en procesmanager. Ze hebben een participatietraject opgezet met meerdere groepssessies waarin ze samen kwamen met alle stakeholders. Uiteindelijk is daar een mooi rapport uit voortgekomen, maar dat ging niet zonder slag of stoot.

Wist je dat het Kennisknooppunt Participatie publicaties schrijft over verschillende participatie onderwerpen? In deze podcast aflevering wordt gesproken over de snelstudie: "Overheidsrollen bij samenwerking in de actieve samenleving".

 

Om de podcast te luisteren, klik hierboven op “Wijzig hier jouw cookie-instellingen” en vervolgens op “Cookies van derden toestaan”.

Andere mogelijkheden: Luister via Spotify | Luister via Apple Podcast | Download de podcast | Lees het transcript


Meer informatie over de sprekers

Job Cohen

Job Cohen

Job Cohen was ruim 4 jaar voorzitter bij het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. Een echte verbinder! Job vertelt over zijn ervaring bij het begeleiden van het Platform Houtrook en Gezondheid. Een uitdagend en leerzaam project.

Het vertrouwen in de overheid is laag, daarom is participatie ontzettend belangrijk. Door burgers te laten meedenken, voelen ze zich betrokken bij het beleid en groeit het vertrouwen.

Maaike de Beer

Maaike de Beer

Maaike de Beer was secretaris en procesmanager bij het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. Zij leidde het project Houtrook en Gezondheid en was nauw betrokken bij de participatie sessies. Maaike vertelt over het belang van het investeren in goede relaties, het proces en het creëren van vertrouwen bij participatietrajecten.

Je moet van ten voren goed aangeven wat de participatieruimte is.

 
Cookie-instellingen